Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití senzorické analýzy v edukačních experimentech
Název práce v češtině: Využití senzorické analýzy v edukačních experimentech
Název v anglickém jazyce: Use of Sensory Analysis in Educational Experiments
Klíčová slova: senzorická analýza, školní experimenty, kyselá, slaná
Klíčová slova anglicky: sensory analysis, school experiments, sour, salty
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2016
Datum zadání: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Řešitel/ka shrne dosavadní, ve škole využitelné postupy senzorického zkoumání chutí, využívaných látek, škál koncentrací apod. Následně navrhna laboratorní práci tak, aby žáci nejprve posuzovali vzorky chutí, poté za pomoci k počítači připojeného senzoru, např. pH metru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK