Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dětské operky autorské dvojice J. Uhlíř + Z. Svěrák a jejich didaktické využití
Název práce v češtině: Dětské operky autorské dvojice J. Uhlíř + Z. Svěrák a jejich didaktické využití
Název v anglickém jazyce: Children Operas by J. Uhlir and Z. Sverak and their didactic utilisation
Klíčová slova: Dětská operka, pohádka, motiv, Budulínek, Karkulka, O dvanácti měsíčkách, Šípková Růženka.
Klíčová slova anglicky: Children’s opera, fairy tale, musical theme, Budulinek, Karkulka, O dvanacti mesickach, Sipkova Ruzenka
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2015
Datum zadání: 15.02.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK