Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role monarchie v procesu španělské demokratické transformace
Název práce v češtině: Role monarchie v procesu španělské demokratické transformace
Název v anglickém jazyce: The Role of Monarchy in the Process of Transformation in Spain
Klíčová slova: Monarchie|Juan Carlos I.|Španělsko|frankismus|Don Juan
Klíčová slova anglicky: Monarchy|Juan Carlos I|Spain|Francoism|Don Juan
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2015
Datum zadání: 15.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce bude analýza role a postavení španělské monarchie v období transformace politického režimu. Těžiště autorova zájmu se nalézá nejen v období let 1975 až 1982, kdy kroky Juana Carlose I. měly bezprostřední vliv na španělský politický vývoj, ale také v období, jež transformaci předcházelo. Jedná se především o formování představ budoucího krále o státním uspořádání a taktéž o opozičních aktivitách jeho otce Juana de Borbón. Zvláštní pozornost bude věnována otázce vnímání obecné legitimity monarchie a samotného panovníka. Dalším předmětem analýzy bude personální politika Juana Carlose I. a jeho vztah k dalším reformačním skupinám, zejména pak z okruhu španělské levice. Důležitou úlohu v rámci použitých zdrojů této práce zaujímají paměti jednotlivých dobových aktérů. Cílem této práce bude zhodnotit, do jaké míry monarchie ovlivnila podobu transformace, jak významnou roli skutečně sehrála ve sjednocení národa rozděleného válkou a frankistickým režimem a zda bylo zachování její existence jako garanta mírového demokratického vývoje jediným nevyhnutelným vyústěním po smrti Franka.
Seznam odborné literatury
AGUILAR, Paloma, Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy, New York 2008.
AREILZA, José María de, Diario de un ministro de la monarquia, Barcelona 1977.
ATARD, Vincente Palacio, Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, Madrid 1989.
BERNECKER, Walther L., Monarchy and Democracy: The Political Role of King Juan Carlos in the Spanish Transicion, in: Journal of Contemporary History, Vol. 33, No. 1, 1998, s. 65–84.
CARILLO, Memorías, Barcelona 2006.
CARR, Raymond – FUSSI, Juan Pablo, España: De la dictadura a la democracia, Barcelona 1979.
DE VILALLONGA, José Luis, Hovory s Juanem Carlosem králem španělským, Praha 1995.
CHALUPA, Jiří, Jak umírá diktatura: Pád Frankova režimu ve Španělsku, Olomouc 1997.
KISTE, John Van der, A Divided Kingdom: The Spanish Monarchy from Isabel to Juan Carlos, Stroud 2007.
MCDONOUGH, Peter – BARNES, Samuel Howe – PINA, Antonio López, The Growth of Democratic Legitimacy In Spain, in: The American Political Science Review, Vol. 80, No. 3, 1986, s. 735–760.
MIRANDA, Pilar y Alfonso Fernández, Lo que el Rey me ha pedido: Torcuato Fernández Miranda y la reforma política, Barcelona, 1995.
POWELL, Charles T., El piloto del cambio: El rey, la monarquía y la transición a la democracia, Barcelona 1991.
POWELL, Charles, Juan Carlos of Spain: Self-made Monarch, 1996.
POWELL, Charles, El rey y la monqrquía en la transición a la democracía en España, in: Aportes, Vol. 18, No. 53, 2003, s. 4–15.
PRESTON, Paul, The Triumph of Democracy in Spain, 1986.
PRESTON, Paul, Juan Carlos: Steering Spain from Dictatorship to Democracy, 2004.
SERRANO, Carlos Seco, Juan Carlos I: El Rey que reencontró América, Madrid 1988.
TUSELL, Javier, Juan Carlos y la restauración de la monarquía, 1995.
TUSELL, Javier – SOTO, Álvaro, Historia de la transición (1975–1986), Madrid 1996.
ZUGASTI, Ricardo, La prensa española de la transición como escenario de apoyo político a Juan Carlos I: El ejemplo de la legitimidad dinástica de la monarquía, in: Palabra Clave, Vol. 10, No. 1, 2007, s. 60–70.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK