Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úpadek nebeských bytostí: 5 příznaků
Název práce v češtině: Úpadek nebeských bytostí: 5 příznaků
Název v anglickém jazyce: Decay of Celestial Beings: 5 Symptoms
Klíčová slova: bezohlednost/ohleduplnost; zachovat si/ztratit tvář; rozejít se/chodit spolu
Klíčová slova anglicky: regardless/regardful; save/lose face; walk out on/walk out with; emotion/motion; falling in love
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2015
Odevzdaná/archivovaná: archivovaná
Zásady pro vypracování
Tématem práce je vztah niterné emoce a jejího vnějšího vyjádření pomocí pohybu. Předmětem práce je film 2046 režiséra Wong Kar-waie (a konkrétními dvojicemi tedy anamnesis – tanec, epektasis – jízda vlakem). Protože vztah emoce a jejího vyjádření je v tomto díle zásadně tematizován (jako opozice ztráta tváře projevením citu vs. zachování si tváře neprojevením citu), metoda práce bude určena obsahem předmětu.
Seznam odborné literatury
Pramen:
Kar-wai, Wong. 2046 [film]. Hong Kong: 2004.

Literatura (výběr):
Benjamin, Walter. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
Deleuze, Gilles. Film. 1, Obraz–pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000.
Gregory of Nyssa. The Life of Moses. New York – Ramsey – Toronto: Paulist Press, 1978.
Gros, Frédéric. A Philosophy of Walking. London: Verso Books, 2014.
Hu, Hsien Chin. The Chinese Concept of "Face". In: American Anthropologist 46/1 (1944), 45-64.
Kierkegaard, Søren. Repetition. In: Repetition and Philosophical Crumbs. Oxford: Oxford
University Press, 2009.
Martinez, David. Chasing the Metaphysical Express. In: Wong Kar-wai. Lalanne, Jean-Marc; Martinez, David; Abbas, Ackbar & Ngai, Jimmy (eds.). Paris: Dis Voir, 1997.
Molière. Don Juan. Praha: Artur, 2006.
Platón. Faidros. Praha: OIKOYMENH, 2000.
Proust, Marcel. Hledání ztraceného času I-VI. Praha: Odeon, 1979-1988.
Toner, Sarah. Sexy na vysokých podpatcích. Praha: Československý spisovatel, 2012.
Vostrý, Jaroslav. Ejzenštejnovy lekce divadelní režie. Praha: SPN, 1987.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK