Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt „Kámoš“ v neziskové organizaci Barevný svět dětí
Název práce v češtině: Projekt „Kámoš“ v neziskové organizaci Barevný svět dětí
Název v anglickém jazyce: Project "Kámoš" in the non profit organization Barevný svět dětí
Klíčová slova: syndrom CAN, psychická deprivace, nestátní nezisková organizace, projekt „Kámoš“, sociálně- právní ochrana dětí, týrání, zanedbávání, zneužívání, prevence
Klíčová slova anglicky: CAN syndrome psychological deprivation, non profit organization, project „Kámoš“, socio-legal protection of children, abuse, neglect, sexual abuse
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem předložené práce je problematika a prevence Syndromu CAN v závislosti na nestátní neziskové organizaci Barevný svět dětí, z.s. V teoretické části této práce je vysvětleno, co je syndrom CAN, jaké jsou jeho příčiny, projevy, následky a v neposlední řadě i diagnostika tohoto syndromu. Dále jsou zde popsané jednotlivé organizace zabývající se sociálně - právní ochranou dětí a důraz je kladen především na organizaci Barevný svět dětí a s ní úzce související projekt Kámoš. Praktická část této práce, která je vedena formou případové studie, řeší konkrétní případy dětí se syndromem CAN.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis is the problematic and prevention of the CAN syndrome in relation to the non profit organization Barevný svět dětí, z.s. The theoretical part explains the essence of the CAN syndrome, its causes, symptoms, consequences, as well as its diagnosis. Furthermore, it aims at describing various organizations dealing with the socio - legal protection of children with the emphasis on the organization of the Barevný svět dětí and the closely related project Kámoš. The practical part of this work, which is conducted through case studies, addresses specific cases of children with the CAN syndrome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK