Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
(Non)rhoticity in English pronunciation teaching
Název práce v češtině: (Ne)Roticita ve výuce anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: (Non)rhoticity in English pronunciation teaching
Klíčová slova: roticita, neroticita, výuka výslovnosti, vnímání řeči, srozumitelnost
Klíčová slova anglicky: rhoticity, non-rhoticity, pronunciation teaching, speech perception, intelligibility, comprehensibility
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- stručný náčrt roticity
- charakteristika výslovnostných modelov a faktorov ovplyvňujúcich ich výber
- popis konceptu English as a Lingua Franca (ELF)
- zistenie postojov študentov učiteľstva k výberu výslovnostného modelu vo výučbe anglického jazyka
- detailnejší prieskum jedného z faktorov ovplyvňujúcich výslovnosť a jeho modely
Seznam odborné literatury
Dziubalska-Kołaczyk, K. and Przedlacka, J. English Pronunciation Models: A Changing Scene. Bern: Peter Lang, 2008.
Jenkins, J. "Which pronunciation norms and models for English as an International Language?" ELT Journals. Volume 52, Issue 2, 1997.
Jenkins, J. et al. State-of-the-Art Article. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Cogo, A. “English as a Lingua Franca: concepts, use, and implications.” ELT Journals. Volume 66, Issue 3, 2012.
Archibald, A. et al. Latest Trends in ELF Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011
Wells, J. C. Accents of English. Three Volumes. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá rolí roticity ve výuce anglické výslovnosti. Teoretická část se zaměřuje na popis roticity jako jeden z hlavních rozlišujících znaků anglických přízvuků. Dále porovnává přístupy k výuce anglické výslovnosti a kritéria ovlivňující výběr výslovnostního modelu. Také představuje vývoj angličtiny jako lingua franca a popisuje procesy vnímání řeči. Praktická část představuje tvorbu a implementaci výzkumu, který měří míru srozumitelnosti rotické a nerotické řeči. Výsledky naznačují, že čeští studenti pokládají nerotickou řeč za méně srozumitelnou než rotickou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the role of rhoticity in English pronunciation teaching. The theoretical part focuses on the characterisation of rhoticity as a distinctive feature of English accents. It describes and compares approaches to pronunciation teaching and the factors which influence the choice of pronunciation models in English language teaching. It also introduces the development of English as a Lingua Franca and its impact on pronunciation. Finally, it characterises the processes of speech perception. The practical part describes the creation and implementation of research which aimed at the discovery of the degree of intelligibility and comprehensibility of rhotic and non-rhotic samples of speech. The results imply that Czech learners of English find non-rhotic speech less intelligible and more difficult to understand.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK