Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce zvířat v dětských představách
Název práce v češtině: Funkce zvířat v dětských představách
Název v anglickém jazyce: Functions of animals in children´s representations
Klíčová slova: totemické zvíře; kastrační úzkost; klasifikace; symbolická síla otce
Klíčová slova anglicky: totemic animal; castration fear; classification; symbolic power of father
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Freudovy zmínky o vystupování zvířat v životě dětí se týkají především tzv. kastrační úzkosti před totemickým zvířetem. Vedle toho však patrně existují další funkce zvířat, jak vystupují v představách dětí. Nalézt hlavní "klasický" přehled těchto funkcí a probrat vědeckou diskusi na tomto poli.
Seznam odborné literatury
-Freud, S. Analýza fobie pětiletého chlapce. Sebrané spisy 7, s. 193-293.
-Freud, S. Totem a tabu. Sebrané spisy 9.
-Freud, S. Z dějin případu dětské neurózy. Sebrané spisy 12, s. 27-118.
-Freud, S. Zabrzdění, symptom a úzkost. Sebrané spisy 14, s. 95-163.
-Bender, Lauretta. Animals in the art and fantasy of children. Diagnostic and therapeutic approach to normal and abnormal development thought patterned, expressive, and group, s.174-184.
-Newman, Anne, Royall. Images of the bear in children´s literature. Children´s literature in education, 1987, Vol 18(3), s. 131-138.
Předběžná náplň práce
Prostudovat teorii zvířat ve Freudově psychoanalýze, zjistit její další vývoj a případné kritiky. Srovnat ji se současným stavem věcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To study the theory of animals in Freud´s psychoanalysis, to follow up its further development and eventual criticismes. To compare it with actual state-of-the-art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK