Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí
Název práce v češtině: Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí
Název v anglickém jazyce: Postural stability of near-sighted people
Klíčová slova: stabilizace, vizuální kontrola, testování stoje, oční vada
Klíčová slova anglicky: stabilisation, visual control, stand tests, eye defect
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2015
Datum zadání: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2016
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK