Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozitivní aspekty depresivní poruchy na sociální kognici
Název práce v češtině: Pozitivní aspekty depresivní poruchy na sociální kognici
Název v anglickém jazyce: Positive aspects of depressive disorder on social cognition
Klíčová slova: depresivní porucha, evoluce, analyticko-ruminační teorie, sociální kognice
Klíčová slova anglicky: depressive disorder, evolution, analytical rumination theory, social cognition
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Magda Bartošková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se bude věnovat kongnitivním funkcím u depresivn poruchy formou experimentálních metod měříci sociální kognici. Získá zkušnosti s pacienty i kontrolním souborem. Bude analyzovat vlastní data a interpretovat je.
Seznam odborné literatury
Andreasen, N.J.C.(1987). Creativity and mental illnes: prevalence rates in writers and their first -degree relatives. American Journal of Psychiatry 144 (10), s.1288 - 92.
Greenawalt H.S., Haye, A.M. (2012). In past depression od current dysphoria associated with social perception. Journal of Social and Clinical Psychology 31 (4), s. 329 - 355.
Virgas, J. P., Ciarrochi, J. (2001). On being and possessive: the interactive effects of mood and personality on consumer judgment. Psychology adn Marketing 18 (3),s. 239 - 260.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK