Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesné složení extraligových hráčů hokejbalu kategorie U15 - U18.
Název práce v češtině: Tělesné složení extraligových hráčů hokejbalu kategorie U15 - U18.
Název v anglickém jazyce: Body analysis of street hockey players in categories U15-U18
Klíčová slova: hokejbal, tělesné složení, tělesný tuk, tukuprostá hmota, bioimpedance
Klíčová slova anglicky: streethockey, body analysis, fat mass, free fat mass, bioelectric impedance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 05.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C116
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2016
Oponenti: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je pomocí bioimpedační metody stanovit tělesné složení hráčů hrajících extraligu hokejbalu v kategoriích mladší a starší dorost. Naměřená data následně porovnat mezi jednotlivými věkovými skupinami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main object of this thesis is to determine body analysis of street hockey players playing Extra League in categories younger and older juniors using bioelectrical impedance analysis. Measured data should be compared amonit groups of players aged 15 a 16, 16 and 17, 17 and 18.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK