Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velké šelmy a jejich přijetí ve vybraném regionu
Název práce v češtině: Velké šelmy a jejich přijetí ve vybraném regionu
Název v anglickém jazyce: Great Carnivores and its Acceptation in Selected Region
Klíčová slova: liška, medvěd, rys, vlk, šelmy, nebezpečnost, návrat šelem, vlčí hlídky
Klíčová slova anglicky: fox, bear, lynx, wolf, dangerous, return of carnivores, wolf patrol
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 18.01.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R307, 307, biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK