Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klenová. Dějiny hradu a panství se zřetelem na 19. a 20. století
Název práce v češtině: Klenová. Dějiny hradu a panství se zřetelem na 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Klenová. History of castle and manor in the view of 19th and 20th century
Klíčová slova: Klenová, hrad, regionální historie
Klíčová slova anglicky: Klenová, Castle, Regional History
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se bude ve studii zabývat dějinami hradu a panství Klenová v 19. a 20. století, tedy v době, kdy (až na relativně krátké období držby rodiny Stadionů), se panství nachází v rukou měšťanských a novošlechtických rodů.
Seznam odborné literatury
FIŠER, Marcel. Sborník prací z historie a dějin umění 3/2004: Klenová, Klatovy: Via artis, 2003,
FIŠER, Marcel. Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008: Klatovsko, Klatovy: Via artis, 2008
HEBER, Franz Alexander. České hrady, zámky a tvrze. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002
ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze Klatovska. 1. vyd. Praha: Libri, 2004
FIALA a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., 1. Vyd. Praha: Svoboda, 1985
SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého IX. Praha: Argo, 1996
KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika I., Baset, 2002
KUČA,Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., Praha: Libri, 2000
POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech II., ČSAV, 1978
MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Od Bílé hory do současnosti, Praha: Argo, 2008
MAŠEK, Petr. Modrá krev: Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha: Argo, 1999.
POUZAR, Vladimír. Almanach českých šlechtických rodů, Praha, 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK