Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Logopedická intervence a mladí lidé se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Logopedická intervence a mladí lidé se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Speech therapy and young people with hearing impairment
Klíčová slova: Období adolescence, sluchové postižení, orálně – auditivní metoda, komunikační schopnosti a dovednosti, komunikační kompetence.
Klíčová slova anglicky: The period of adolescence, hearing impairment, oral – auditory method, communication skills and abilities, communication competencies.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK