Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluze žáka s poruchou chování na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Inkluze žáka s poruchou chování na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Inclusion of pupils with behavioral disorder in the first grade of elementary school
Klíčová slova: inkluze, porucha chování, základní škola, žák, učitel
Klíčová slova anglicky: inclusion, behavioral disorder, elementary school, pupil, teacher
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2015
Datum zadání: 11.02.2015
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK