Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Etická výchova na Základní škole Úvaly
Název práce v češtině: Etická výchova na Základní škole Úvaly
Název v anglickém jazyce: Ethic Education for Elementary School Úvaly
Klíčová slova: Etika, výchova, etická výchova, etický kodex, prosociální chování
Klíčová slova anglicky: Ethics, education, ethic education, ethic code, prosocial behavior
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2015
Datum zadání: 13.07.2018
Datum a čas obhajoby: 08.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK