Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické chování obyvatel Andalusie
Název práce v češtině: Politické chování obyvatel Andalusie
Název v anglickém jazyce: Political behavior of the Andalusians
Klíčová slova: politické chování, autonomní volby, PSOE, Andalusie, politická kultura, zaostalost, nezaměstnanost
Klíčová slova anglicky: political behavior, autonomic elections, PSOE, Andalusia, political culture, underdevelopment, unemployment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2015
Datum zadání: 09.02.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: PhDr. Martin Mejstřík
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK