Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rituály jako rudimenty magického myšlení
Název práce v češtině: Rituály jako rudimenty magického myšlení
Název v anglickém jazyce: Rituals as a Rudimentary Product of Magical Thinking
Klíčová slova: magické myšlení, rituál, náboženství, intuice, zvládací srategie
Klíčová slova anglicky: magical thinking, ritual, religion, intuition, coping strategy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2015
Datum zadání: 09.02.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Frazer J.G.: Zlatá ratolest, 2.vyd.Praha:Mladá fronta, 1994
Strauss, A. Corbinová J.: Základy kvalitativního výzkumu, 1.vyd. Brno: Albert, 1999
Freud, S.: Totem a tabu, 1. vyd.Praha: Psychoanalytické nakl., 1997
Eliade, M.: Posvátné a profánní, 1.vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994
Předběžná náplň práce
Cílem studie je popsat magické myšlení v dospělosti - jeho formy, konkrétní podoba, aktivace ve specifických situacích nebo období životních změn a souvislost s religiozitou. V rámci studie budou zjišťovány rozdíly a souvislosti v magickém myšlení u dospělých a u dětí. Pro výzkumný záměr navrhujeme kvalitativní metodologii s využitím strukturovaného rozhovoru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK