Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smrt jako artefakt: estetizace smrti v dílech Georgese Rodenbacha a Jiřího Karáska ze Lvovic
Název práce v češtině: Smrt jako artefakt: estetizace smrti v dílech Georgese Rodenbacha a Jiřího Karáska ze Lvovic
Název v anglickém jazyce: Death as an artifact: aesthetisation of death in works of Georges Rodenbach and Jiří Karásek ze Lvovic
Klíčová slova: smrt, artefakt, estetismus, fin de siècle
Klíčová slova anglicky: death, artifact, aestheticism, decadence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2015
Datum zadání: 06.02.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je komparace Rodenbachova díla Mrtvé Brugy s Karáskovými Romány tří mágů s ohledem na fenomén smrti a jeho souvislost s uměleckým dílem v kontextu estetismu epochy fin de siècle. Diplomantka se dále zaměří na motiv antropomorfizace prostoru, především prostoru města.
Seznam odborné literatury
BACHELARD, Gaston: Poetika prostoru. přel. Josef Hrdlička. Praha: Malvern, 2009.
FOUCAULT, Michel: Myšlení vnějšku. přel. Č. Pelikán, M. Petříček, S. Polášek, P. Soukup, K. Thein. Praha: Herrmann & synové, 2003.
HODROVÁ, D., HRBATA, Z., KUBÍNOVÁ, M., MACURA, Vl.: Poetika míst. Praha: H & H, 1997.
HODROVÁ, Daniela: Místa s tajemstvím. Praha: KLP, 1994. .
PYNSENT, Robert: K morfologii české dekadence in Česká literatura, 1988, č. 36. Str. 168 – 181.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK