Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěvecká a instrumentální tělesa ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, jejich funkce a vliv na kulturní život v regionu města
Název práce v češtině: Pěvecká a instrumentální tělesa ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, jejich funkce a vliv na kulturní život v regionu města
Název v anglickém jazyce: Vocal and instrumental ensembles of Fr. Kmoch Primary school of Art in Kolin, their functions and effects on cultural life in city region
Klíčová slova: orchestr, sbor, základní umělecká škola, Kolín
Klíčová slova anglicky: orchestra, choir, primary school of art, Kolin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Barbora Kubíčková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2015
Datum zadání: 06.02.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá pěveckými a instrumentálními soubory, které fungují na hudebním oboru ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně. Je zde zaznamenána jejich historie, úsilí dirigentů, sbormistrů a práce souborů. Popsána je zejména koncertní, soutěžní činnost a ostatní aktivity od jejich založení. Práce se také zaměřuje na spolupráci souborů s jinými tělesy a na vliv a funkci souborů nejen v Kolíně, ale také v okolních městech. Pro úplnost dokumentu zmiňuji absolventy školy, kteří prošli těmito soubory a rozhodli se hudbu studovat na středních či vysokých uměleckých školách, a absolventy, kteří se nadále věnují orchestrální, či souborové hře mimo základní uměleckou školu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to research vocal and instrumental ensembles that are part of music department at Fr. Kmoch Primary school of Art in Kolin. To record their history, endeavours and the efforts of their conductors and choirmasters. For the sake of completeness I do also mention the graduates who went through these ensembles and then decided to study the music at high schools or at universities and also those who remain dedicated to orchestral and group performing even after finishing the primary school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK