Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické zdůvodnění migrační politiky
Název práce v češtině: Etické zdůvodnění migrační politiky
Název v anglickém jazyce: Ethical Justification for Migration Policy
Klíčová slova: mediální obraz - policie - hromadné chování - veřejný pořádek
Klíčová slova anglicky: the media image - police - collective behavior - public order
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Halama, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl: popsat, jak média prezentují polici při zásazích při nepokojích
(předporozumění - cíl za: očistit mediální obraz policie)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK