Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová perspektiva a nuda
Název práce v češtině: Časová perspektiva a nuda
Název v anglickém jazyce: Time Perspective and Boredom
Klíčová slova: časová perspektiva, profil časové perpsektivy, balancovaná časová perspektiva, nuda, školní nuda, diagnostika nudy, motivace, emoce, pedagogická psychologie
Klíčová slova anglicky: time perspective, time perspective profile, balanced time perspective, boredom, school boredom, boredom diagnostics, motivation, emotions, educational psychology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2015
Datum zadání: 05.02.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude přispět k poznání toho, jaký je vztah mezi vnímáním časové perspektivy jakožto relativně stabilní osobnostní charakteristikou a zažíváním nudy.

V teoretické části budou analyzovány dosavadní teoretické koncepce nudy a časové perspektivy včetně výzkumů, které byly v této oblasti realizovány. V rámci empirické části práce bude provedena analýza dostupných nástrojů pro diagnostiku nudy, uvažováno je především o dotazníku měřícím sklon k nudě (BPS) autorů Farmera a Sundberga nebo o multidimenzionální škále pro měření situační nudy (MSBS) autorů Fahlmannové, Mercer-Lynnové, Flory a Eastwooda. Pro diagnostiku časové perspektivy bude použito Zimbardova inventáře časové perspektivy (ZTPI). V rámci výzkumného designu budou zařazeny jedna až dvě otevřené otázky, které umožní kvalitativní rozbor dat. Je uvažováno o výzkumném vzorku z řad žáků druhého stupně základních škol nebo z řad studentů středních škol. Získaná data budou následně zpracována pomocí statistického programu SPSS
Seznam odborné literatury
Fahlman, S.A., Mercer-Lynn, K.B., Flora, D.B., & Eastwood, J.D. (2011). Development and validation of the Multidimensional State Boredom Scale (MSBS). Assessment. Published online September 8, doi: 10.1177/1073191111421303

Farmer, R., & Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness: the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50, 4-17.

Gerritsen, C.J., Toplak, M.E., Sciaraffa, J., Eastwood, J.D. (2014). I can´t get no sattisfaction: Potential causes of Boredom. Conscioussness and Cognition, 27, 27 – 41.

Goetz, T., Frenzel, A., Hall, N.C., Net, U. E., Pekrun, R., Lipnevich, A. A. (2013). Types of Boredom: An experience sampling approach. Springer Science and Business Media New York.

Macklem, G. L. (2015). Boredom in the Classroom. Addressing Student Motivation, Self-regulation and Engagement in Learning. Springer briefs in psychology. School psychology. Springer, New York.

Mercer-Lynn, K. B., Bar, R.J., & Eastwood, J.D. (2014). Causes of boredom: The person, the situation, or both? Personality and Individual Differences, 56, 122-126.

Mercer-Lynn, K. B., Flora, D.B., Fahlman, S.A., & Eastwood, J.D. (2011). The measurement of boredom: Differences between existing self-report scales. Assessment. Published online May 12, doi: 10.1177/1073191111408229

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. PedF UK. Praha
Stolarski, M., Fieulaine, N., van Beeck, W. (2015). Time perspective Theory; Review, Research and Application. Essays in Honor of Philip G. Zimbardo. Springer.
Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P.G., Bitner, J. (2013). How We Feel is a Matter of Time: Relationships Between Time Perspectives and Mood. Springer Science and Business Media Dodrecht. DOI 10.1007/s10902-013-9450-y
Strathman, A., & Joireman, J. A. (Eds.). (2005). Understanding behavior in the context of time: Theory, research, and application. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Vodanovich, S. J. (2003). Psychometric measures of boredom: a review of the literature. Journal of Psychology, 137, 569–596.

Vodanovich, S. J., Verner, K. M., & Gilbride, T. V. (1991). Boredom proneness: Its relationship to positive and negative affect. Psychological Reports, 69, 1139–1146.

Zimbardo, P. G., Boyd, J. N. (1999). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable and Individual-Differences Metric. Journal of Psychology and Social Psychology, 77/6, 1271 – 1288.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK