Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
Název práce v češtině: Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
Název v anglickém jazyce: Fast measurements of magnetic signals generated by natural lightning discharges
Klíčová slova: bleskový výboj, iniciační fáze, zpětný výboj, elektromagnetická měření, bouřkový oblak
Klíčová slova anglicky: lightning flash, preliminary breakdown, return stroke, elektromagnetic measurements, thundercloud
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2015
Datum zadání: 06.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: Mgr. Petr Kašpar, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu elektromagnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji.
2) Studium přístrojového vybavení používaného k záznamu magnetických signálů.
3) Analýza měření magnetických signálů generovaných bleskovými výboji.
Seznam odborné literatury
Rakov , V. A. and M. A. Uman, Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275, 2003.
Corray, V., An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7, 2015.
Kolmašová, I. Analysis of broadband electric and magnetic signals radiated from lightning discharges, disertační práce, FEL ČVUT Praha, 2014.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Přírodní bleskové výboje, včetně výbojů uvnitř oblaků, generují elektromagnetické signály v širokém rozsahu frekvencí. Analýza těchto signálů představuje užitečný nástroj, kterým lze bleskové výboje studovat z bezpečné vzdálenosti a který umožňuje dokonce nahlédnout dovnitř bouřkového oblaku.

Cílem bakalářské práce je analýza magnetických signálů zaznamenaných měřícím zařízením, které je umístěno na vrcholku hory La Grande Montagne (1028 m, 43.9410 s.š., 5.4836 v.d.) na plošině Plateau d'Albion v jižní Francii. Mikrosekundové a submikrosekundové variace magnetického pole vyzařovaného různými typy bleskových výbojů lze studovat díky vlastnostem širokospektrální přijímací magnetické antény a díky vysoké vzorkovací frekvenci záznamového zařízení. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=217
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=217
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK