Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ideologie v próze s dětským hrdinou na konci 40.let a v 50. letech 20.století
Název práce v češtině: Ideologie v próze s dětským hrdinou na konci 40.let a v 50. letech 20.století
Název v anglickém jazyce: Ideology in prose with a child hero in the late 1940´s and 1950's
Klíčová slova: ideologie, převrat 1948, komunismus, dětský hrdina, vojenská povídka, pionýrská povídka, agitace, literatra pro děti a mládež, socialistický realismus
Klíčová slova anglicky: ideology, Czech coup 1948, communism, child hero, military short story, pioneer short story, agitation, juvenile literature, socialist realism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2015
Datum zadání: 05.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě sledování kulturní politiky daného období budou stanoveny výchovné politické propozice odrážející se v dobové tvorbě pro nedospělého čtenáře; ediční plány SNDK umožní sledovat původní českou produkci 40. a 50. let 20. století disponující ideologicko výchovými aspekty. Uchazeč se soustředí zvl. na prózy s dětským hrdinou tematizující osvobození Československa od německého fašismu a na postavy žánru tzv. pionýrské (či školní) povídky psané zvl. po roce 1948. Vzhledem k množství materiálu si vyhrazujeme možnost práxci redukovat do kratšího časového úseku a vymezit klíčové tvůrce tohoto zaměření.
Seznam odborné literatury
- Stejskal, Václav:Moderní česká literatura pro děti, Praha : SNDK, 1962
- Stejskal, Václav,Cesty současné literatury pro děti, Praha : SNDK, 1960
- Slabý, Zdeněk Karel: O souučasné literatuře pro děti a mládež, Praha : Čs. společ. pro šíření polit. a věd. znalostí, 1960
- Dnešní dětská kniha [požadavky odborníků] : Rodičům, vychovatelům, knihovníkům, dětským spisovatelům, ed. František Listopad, Praha : Karel Synek, 1945
- Janoušek Pavel: Dějiny české literatury 1945-1989, Praha: Academia, 2007-2008
- Česká socialistická literatura pro mládež, Praha : Společ. přátel knihy pro mládež, Čs. sekce IBBY, 1975
- Budoucnost dětské knihy, úvod Bohumil Říha, Praha : Společ. přátel knihy pro mládež, Čs. sekce IBBY, 1983
- Literatura pro děti a mládež s protiválečnou a antifašistickou tematikou, Praha : Společ. přátel knihy pro mládež, Čs. sekce IBBY, 1983
- recenze: časopis Zlatý máj
- materiály ze sjezdů Syndykátu českých spisovatelů a Svazu československých spisovatelů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK