Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender a škola
Název práce v češtině: Gender a škola
Název v anglickém jazyce: Gender and school
Klíčová slova: Gender, genderová identita, genderové stereotypy, genderově citlivá výchova, komunikace, škola
Klíčová slova anglicky: Gender, gender identity, gender stereotypes, gender-sensitive education, communication, school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Tereza Ťupová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK