Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační schopnost u dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy
Název práce v češtině: Komunikační schopnost u dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy
Název v anglickém jazyce: Communication ability of children living in institutional upbringing facilities
Klíčová slova: komunikační schopnost, zařízení ústavní výchovy, dítě předškolního věku, komunikace, náhradní výchovná péče, dětský domov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Klíčová slova anglicky: communicational ability, institutional upbringing facilities, pre-school child, communication, substitutional child care, children’s home, facility for children requiring immediate help
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK