Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj výuky barvení vlasů pro obory vzdělání Kadeřník a Vlasová kosmetika
Název práce v češtině: Vývoj výuky barvení vlasů pro obory vzdělání Kadeřník a Vlasová kosmetika
Název v anglickém jazyce: Development of teaching of coloring for the educational field of hairdresser and hair cosmetics
Klíčová slova: výuka, historie, rozhovor, vyučování, teoretické znalosti, barvení vlasů, prezentace, ověření.
Klíčová slova anglicky: education, history, interview, teaching, theoretical knowledge, hair coloring, presentation, verification.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2015
Datum zadání: 03.02.2015
Datum a čas obhajoby: 17.01.2017 16:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude věnována rozdílnému pojetí výuky v postupu barvení vlasů ve dvacátém a jednadvacátém století, teorii a praxi výuky barvení vlasů včera a dnes. Součástí bude vytvoření výukového materiálu pro obor vlasová kosmetika a jeho ověření v praxi.
Seznam odborné literatury
BARTOŠOVÁ, Ludmila, JORDA, Vladimír, ŠŤÁVA, Zdeněk. Choroby vlasů a ovlasené kůže. Avicentrum, zdravotnické nakladatelství, n.p.,1982. IBSN 08-065-6.
MACHÁČEK, Vladimír a kolektiv. Kosmetika. II. přepracované vydání. Praha, 1974. IBSN 08- 31- 54-011- 74.
CAHÁK, Pavel. Kadeřnický slabikář. Šar, spl. s.r.o. Olomouc, 1999.
HULSKEN, M. a kolektiv. Příručka pro kadeřnice. Haan-Gruiten (Germany), 2003. IBSN 80-86706-12-5.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha, Portál, 2008.
Předběžná náplň práce
Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části: popis vývoje výuky barvení vlasů (technologie) od počátku do současnosti, zejména pak teorie barvení vlasů dvacátého a jednadvacátého století. Praktická část: metoda rozhovoru - rozhovory s odborníky z praxe, analýza rozhovorů, komparace dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK