Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Christologie v díle Josefa Zvěřiny
Název práce v češtině: Christologie v díle Josefa Zvěřiny
Název v anglickém jazyce: Christology in the Work of Josef Zvěřina
Klíčová slova: christologie; česká teologie; teologie 20. století
Klíčová slova anglicky: Christology; Czech Theology; Theology of the 20th Century
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2015
Datum zadání: 03.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Hodnocení dosavadní odborné literatury věnované dílu Josefa Zvěřiny
2. Sledování vývoje chistologie v díle Josefa Zvěřiny
3. Hodnocení christologie Josefa Zvěřiny s ohledem na současnou katolickou christologii
Seznam odborné literatury
Teologické časopisy: ČKD, Teologické texty, Via, samizdatová literatura
Josef Zvěřina. Teologie Agapé
C. V. Pospíšil. Ježíš Kristus, Pán a Spasitel
C. V. Pospíšil. Ježíš Kristus, Pravda dějin
Předběžná náplň práce
Diplomová práce ,,Christologie v díle Josefa Zvěřiny“ pojednává o dosud ne příliš zmapované části v díle Josefa Zvěřiny – christologii. Hledisko, ze kterého na tuto disciplínu dogmatické teologie nahlíží, je přitom dvojí – teologické a kulturně sociální. Práce se tedy snaží zmapovat Zvěřinovu teologickou práci v kontextu jeho doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation ,, Christology in work of Josef Zvěřina“ deals about still non research part of work of Josef Zvěřina – about christology. This field of dogmatic theology is looked from two viewpoint – theologic and social. This dissertation maps Zvěřina's work in context of time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK