Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje
Název práce v češtině: Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje
Název v anglickém jazyce: The Importance of Graphical Symbols in the Region Formation Process: the Case of the Liberec Region
Klíčová slova: nová regionální geografie, region, institucionalizace regionu, symbolický tvar regionu, územní identita, regionální rozvoj, symbol, regionální symbolika, grafické symboly, znaky/loga, Liberecký kraj, Česko
Klíčová slova anglicky: new regional geography, region, institutionalization of region, symbolic shape of region, spatial identity, regional development, symbol, regional symbolism, graphical symbols, emblems/logos, the Liberec Region, Czechia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2015
Datum zadání: 20.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK