Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém zla v poválečné filosofii
Název práce v češtině: Problém zla v poválečné filosofii
Název v anglickém jazyce: The Problem of Evil in the Philosophy after 2. War
Klíčová slova: zlo, filosofie, existencionalismus
Klíčová slova anglicky: evil, human beings, existentiality
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2015
Datum zadání: 08.12.2017
Datum a čas obhajoby: 08.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Explanace základní pojmů a fenoménů

Analýza pojmu zla u Arendtové
Analýza pojmu zla u Lévinase
Patočkovo pojetí etiky v péči o duši
Seznam odborné literatury
Literatura:
ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva a banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995. Souvislosti (Mladá fronta). ISBN 80-204-0549-6.
ARENDT, Hannah. O násilí. 3. vyd. Přeložil Jiří PŘIBÁŇ, přeložil Petr FANTYS. Praha: OIKOYMENH, 2011. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-464-0.
JASPERS, Karl. Otázka viny: příspěvek k německé otázce. Přeložil Jiří NAVRÁTIL. Praha: Academia, 2006. Europa (Academia). ISBN 80-200-1455-1.
LEVINAS, Emmanuel a Miroslav PETŘÍČEK. Etika a nekonečno. 2. vyd. Přeložil Věra DVOŘÁKOVÁ, přeložil Miloš REJCHRT. Praha: OIKOYMENH, 2009. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-394-0.
LEVINAS, Emmanuel. Být pro druhého: (dva rozhovory). Přeložil Jan SOKOL. Praha: Zvon, 1997. Logos (Zvon). ISBN 80-7113-217-9.
PATOČKA, Jan. Negativní platonismus. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-273-8.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-275-2.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Péče o duši. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-24-0.
PATOČKA, Jan. 1977. O povinnosti bránit se proti bezpráví. totalita.cz. [Online] 1977 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_patockaj_02.php.
REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. Přeložil František GEL. Praha: Naše vojsko, 1967. Máj (Naše vojsko).
RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Život z vlastního pramene. PedF UK, 2016. Nepublikovaná bakalářská práce.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. Přeložil Zdeňka STAVINOHOVÁ. Praha: ALBATROS, Nakladatelství pro děti a mládež, 1972.
Předběžná náplň práce
Srovnání pojetí zla u Arendtové, Lévinase a Patočky

filosofický rozbor poválečného existencionalismu (Jaspers)

Počátek postmodrní situace ve filosofii
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anotation
The bachelor thesis relates to the problem of evil in relation to human beings. It observes in what way evil is a product of humanity and how it belongs to human beings. The text is of a philosophical nature and portraits the problem of evil in philosophy after World War II as a reaction to the happenings of the war. It opens up an ethical side of the political experience, experience with one‘s self, one’s self towards others and to society. It offers ethical alternatives as an opposition to today‘s postmodern way of thinking and technical viewing of the world.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK