Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Olga Krijtová
Název práce v češtině: Olga Krijtová
Název v anglickém jazyce: Olga Krijtova
Klíčová slova: Olga Krijtová, překlady z nizozemštiny, literární překlad, nederlandistika, translatologická analýza
Klíčová slova anglicky: Olga Krijtová, Dutch translations, Dutch studies, translation analysis, literary translations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2015
Datum zadání: 02.02.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výzkumné otázky a hypotézy:
Cílem práce je představit osobnost a dílo Olgy Krijtové v kontextu zprostředkování nizozemské literatury českým čtenářům. Také se pokusí odpovědět na následující výzkumné otázky:
Jaký je mezi překlady z nizozemštiny podíl překladů Olgy Krijtové (časové vymezení)?
Jaký je mezi překlady z nizozemštiny podíl nepřímých překladů?
Jaká kritéria byla uplatňována při výběru děl k překladu?
Co se dá zjistit o překladatelském stylu O. K. translatologickou analýzou románu Fámy, za který získala ocenění Magnesia Litera?
Jak se Olga Krijtová podílela na utváření prostředí českého překladu a české nederlandistiky?

Struktura práce:
I. Úvod
II. Osobnost a činnost Olgy Krijtové
III. Teoretická část
a) kulturně-politická situace a překladatelské normy v době působení Olgy Krijtové
b) recepce literatur menších kultur jinými menšími kulturami
c) přehled vývoje česko-nizozemských vztahů
d) recepce nizozemské literatury v české kultuře
IV. Empirická část
a) román Fámy vlámského spisovatele Hugo Clause
b) translatologická analýza románu Fámy
V. Závěr

I – Introduction: Představení osobnosti Olgy Krijtové a zdůvodnění, proč byla zvolena jako téma diplomové práce.
M – Material (data): Primární literatura, sekundární literatura, rozhovory s potomky a kolegy.
M – Method(ology): Komplexní popis díla s důrazem na překladatelskou činnost. Translatologická analýza překladu.
R – Results: Souhrn a analýza zjištění.
D – Discussion: Můžeme dnes vnímat odkaz Olgy Krijtové jako přínosný pro českou literární a lingvistickou scénu?
Seznam odborné literatury
Výzkumné otázky a hypotézy:
Cílem práce je představit osobnost a dílo Olgy Krijtové v kontextu zprostředkování nizozemské literatury českým čtenářům. Také se pokusí odpovědět na následující výzkumné otázky:
Jaký je mezi překlady z nizozemštiny podíl překladů Olgy Krijtové (časové vymezení)?
Jaký je mezi překlady z nizozemštiny podíl nepřímých překladů?
Jaká kritéria byla uplatňována při výběru děl k překladu?
Co se dá zjistit o překladatelském stylu O. K. translatologickou analýzou románu Fámy, za který získala ocenění Magnesia Litera?
Jak se Olga Krijtová podílela na utváření prostředí českého překladu a české nederlandistiky?

Struktura práce:
I. Úvod
II. Osobnost a činnost Olgy Krijtové
III. Teoretická část
a) kulturně-politická situace a překladatelské normy v době působení Olgy Krijtové
b) recepce literatur menších kultur jinými menšími kulturami
c) přehled vývoje česko-nizozemských vztahů
d) recepce nizozemské literatury v české kultuře
IV. Empirická část
a) román Fámy vlámského spisovatele Hugo Clause
b) translatologická analýza románu Fámy
V. Závěr

I – Introduction: Představení osobnosti Olgy Krijtové a zdůvodnění, proč byla zvolena jako téma diplomové práce.
M – Material (data): Primární literatura, sekundární literatura, rozhovory s potomky a kolegy.
M – Method(ology): Komplexní popis díla s důrazem na překladatelskou činnost. Translatologická analýza překladu.
R – Results: Souhrn a analýza zjištění.
D – Discussion: Můžeme dnes vnímat odkaz Olgy Krijtové jako přínosný pro českou literární a lingvistickou scénu?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK