Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana očima učitelů
Název práce v češtině: Šikana očima učitelů
Název v anglickém jazyce: Bullying from the teacher´s perspective
Klíčová slova: šikana, učitelé, základní škola, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: bullying, primary school, teachers, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Radka High, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Šikana očima učitelů mapuje pochopení problematiky šikany učiteli druhého stupně základních škol. Rozumění šikaně ze strany učitelů nemusí být zcela v souladu s odbornou a věcnou charakteristikou tohoto jevu, což může mít vliv na prevenci šikany a její odstraňování. Právě učitelé by měli být primárně schopni šikanu rozeznat, přičemž nedostatečné chápání pojmu může vést k omezení jejich rozpoznávacích schopností. Kvalitativní výzkum by měl právě tyto možné nesoulady v chápání učitelů odhalit, přičemž výzkum bude prováděn nedirektivním způsobem zaměřeným na vlastní vyprávění učitelů o této problematice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor aims to understand the problem of bullying by the primary school teachers. It is obvious, that teachers´s understanding of bullying very often does not match academical and profesional definition of bylying. It is the teachers primarily, who is supposed to differentiate the bullying from other behaviour, and their insufficient understanding could lead to the restriction of their differential ability. Qualitative research schoud uncover this possible teacher´s misunderstandings. This research will use nondirective methods of data collection (narrative interwiev).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK