Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of education on health: The Czech Republic case
Název práce v češtině: Vliv vzdělání na zdraví: Případová studie České republiky
Název v anglickém jazyce: Effect of education on health: The Czech Republic case
Klíčová slova: zdraví, vzdělaní, měsíc narození, efekt relativní  vyspelosti
Klíčová slova anglicky: health, education, birth month, relative maturity e ffect
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 23.03.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2015
Oponenti: doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK