Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stimulace tělesně postižených osob terapií TheraSuit a Giger MD
Název práce v jazyce práce (slovenština): Stimulace tělesně postižených osob terapií TheraSuit a Giger MD
Název práce v češtině: Stimulace tělesně postižených osob terapií TheraSuit a Giger MD
Název v anglickém jazyce: Stimulation disability persons with Therasuit and Giger MD
Klíčová slova: TheraSuit, Giger MD, telesné postihnutie, detská mozgová obrna
Klíčová slova anglicky: TheraSuit, Giger MD, physical handicap, cerebral palsy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK