Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj českých akademiků k eugenickým sterilizacím na počátku 20. stol.
Název práce v češtině: Postoj českých akademiků k eugenickým sterilizacím na počátku 20. stol.
Název v anglickém jazyce: Czech approach to eugenics sterilizations at the beginning of 20th century
Klíčová slova: dějiny, 1. republika, eugenika, sterilizace, předmanželská prohlídka, potrat, sterilizační zákon.
Klíčová slova anglicky: hiatory, 1st Czechoslovak republic, eugenics, sterilization, premarital medical check-up, abortion, sterilization law.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se snaží zmapovat debaty o zavedení eugenických sterilizací v českých zemích a Československu do roku 1938. Popisuje vznik a vývoj eugenického hnutí v zahraničí a jeho odezvy u nás, zabývá se jednotlivými eugenickými opatřeními a ukazuje postupné zúžení problému na otázky týkající se eugenických sterilizací ve 30. letech. Opírá se jak o dobové publikace, novinové články a parlamentní stenoprotokoly Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky, tak o práce současných českých i zahraničních autorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work aims to map debates about implementation of eugenic sterilizations in Czech lands and Czechoslovakia up to 1938. It describes the rise and The development of eugenic movement outside Czech lands and its echoes in our home debates. The Work depicts eugenics measures and shows gradual narrowing of the debates into questioning eugenics sterilizations only. The last part of the work concentrates on the efforts of codification of this kind of sterilization on the 30th of last century. The work draws on that time publications as well as newspaper articles, stenographics protocols of debates in Czechoslovak National assembly also on publications, articles by Czech and foreign authors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK