Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Integrating Planning and Scheduling
Název práce v češtině: Integrace plánování a rozvrhování
Název v anglickém jazyce: Integrating Planning and Scheduling
Klíčová slova: plánování, rozvrhování, temporální podmínky, HTN, robotika
Klíčová slova anglicky: planning, scheduling, temporal constraints, HTN, robotics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 06.03.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2015
Zásady pro vypracování
Student se bude zabývat technikami integrace klasických plánovacích problémů, které popisují hlavně kauzální vazby, a problémů rozvrhovacích, které se zabývají omezenými zdroji a časem. Tématem práce budou jak formální modely pro integraci plánování a rozvrhování, tak i řešící techniky pro takové problémy.
Seznam odborné literatury
Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso: Automated Planning, Elsevier, 2004

sborníky konferencí ICAPS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK