Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace na trhu elektronických komunikací z hlediska ochrany hospodářské soutěže
Název práce v češtině: Regulace na trhu elektronických komunikací z hlediska ochrany hospodářské soutěže
Název v anglickém jazyce: Regulation of electronic communication market in terms of protection of economic competition
Klíčová slova: sektorová regulace, elektronické komunikace, ochrana hospodářské soutěže
Klíčová slova anglicky: sector regulation, electronic communications, protection of economic competition
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 10:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK