Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Potenciální folodynamicky aktivní látky charakteru dusíkatých makrocyklů
Název práce v češtině: Potenciální folodynamicky aktivní látky charakteru dusíkatých makrocyklů
Název v anglickém jazyce: Potential photodynamic active compounds based on nitrogenous macrocycles
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2001
Datum zadání: 14.02.2001
Datum a čas obhajoby: 24.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:09.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
  prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK