Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení vápníku v potravinovém doplňku.
Název práce v češtině: Stanovení vápníku v potravinovém doplňku.
Název v anglickém jazyce: Determination of calcium in food supplement.
Klíčová slova: Vápník, potravinový doplněk, chelatometrická titrace, atomová absorpční spektrometrie, kapilární elektroforéza.
Klíčová slova anglicky: Calcium, food supplement, chelatometric titration, atomic absorption spectrometry, capillary electrophoresis.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 29.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stanovení vápníku v potravinovém doplňku různými analytickými metodami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Determination of calcium using different analytical methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK