Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam psychoterapeutického výcviku při práci s přenosem a protipřenosem ve vztahu pomáhající pracovník a klient
Název práce v češtině: Význam psychoterapeutického výcviku při práci s přenosem a protipřenosem ve vztahu pomáhající pracovník a klient
Název v anglickém jazyce: Importance of Psychotherapy Training in Working with Transference and Countertransference in the Relationship Between Helping Professionals and Clients
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Oponenti: Mgr. Pavla Šafránková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK