Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název práce v češtině: Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název v anglickém jazyce: Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care
Klíčová slova: Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, povinnost k náhradě újmy na zdraví, občanskoprávní odpovědnost
Klíčová slova anglicky: Medical malpractice, personal injury compensation, civil liability
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 29.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 23.10.2017 11:00
Místo konání obhajoby: 412/4.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
  doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK