Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvadratura paraboly v arabské matematice
Název práce v češtině: Kvadratura paraboly v arabské matematice
Název v anglickém jazyce: Quadrature of parabola in Arabic mathematics
Klíčová slova: parabola, kvadratura, infinitesimální matematika, Archimédes, Thábit ibn Qurra
Klíčová slova anglicky: parabola, quadrature, infinitesimal mathematics, Archimedes, Thābit ibn Qurra
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 26.01.2015
Zásady pro vypracování
Student prostuduje metody kvadratury paraboly u Thábita ibn Qurra a případně dalších arabských matematiků vrcholného období. Provede jejich srovnání s metodami Archiméda ze Syrakůs a bude je i analyzovat z hlediska moderní matematiky. Rovněž se dotkne otázek terminologie u těchto autorů.
Seznam odborné literatury
Les Mathematiques Infinitesimales du IXe au XIe Siecle, 3. díl, Ibn al-Haytham - Theorie des Coniques, Constructions Geometriques et Geometric Pratique, London 2001.

Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, 2 díly, Oxford 1921.

Archimède ... Texte établi et traduit par Charles Mugler, Paris, 1970.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK