Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Název práce v češtině: Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Název v anglickém jazyce: Dental care for hospitalized patients at the Faculty Hospital Královské Vinohrady
Klíčová slova: péče o dutinu ústní, hospitalizovaný pacient, ústní hygiena, zdravotní sestra, student ošetřovatelství, soběstačnost pacienta, dentální hygienistka
Klíčová slova anglicky: dental care, hospitalized patient, oral hygiene, nurse, nursing student, patient self-sufficiency, dental hygienist
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 04.05.2015
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: MUDr. Pavel Hájek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na analyzování současného stavu péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Teoretická část popisuje systém rozdělení komplementu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, anatomii dutiny ústní a onemocnění, se kterými se setkáváme u hospitalizovaných pacientů. Tato část se věnuje také ústní hygieně a hodnocení soběstačnosti nemocných. Praktická část zjišťuje, jak probíhá péče o dutinu ústní z pohledu pacienta a jaké znalosti a zkušenosti mají zdravotní sestry a studenti v péči o dutinu ústní u těchto pacientů. Na základě výsledků a jejich porovnání bylo zjištěno, že pacienti nejsou s péčí o jejich dutinu ústní spokojeni. Zdravotní sestry a studenti ošetřovatelství by měli absolvovat více seminářů zaměřených na péči o dutinu ústní u pacientů nebo spolupracovat se studenty dentální hygieny, kteří by jim mohli pomoci v péči o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on analyzing current state of dental care at patients hospitalized at the Faculty Hospital Královské Vinohrady. Theoretical part describes hospital departments, anatomy of oral cavity and illnesses that are common among hospitalized patients. This part also covers oral hygiene and rates patient self-sufficiency. Practical part discovers how is the dental care performed and how experienced nurses and students are in taking care of oral hygiene with these patients. Based on result comparison was discovered that patients are not satisfied with care about their oral hygiene. Nurses and nursing students should take more courses focused on oral care with patients or cooperate with dental hygiene students that would help them with treating hospitalized patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK