Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Prevence zubního kazu a hygiena dutiny ústní u obézních dětí
Název práce v češtině: Prevence zubního kazu a hygiena dutiny ústní u obézních dětí
Název v anglickém jazyce: Prevention of dental caries and oral hygiene in obese children
Klíčová slova: Zubní kaz, prevence, fluoridy, hygiena dutiny ústní, obezita, terapie
Klíčová slova anglicky: Dental caries, prevention, fluorides, oral hygiene, obesity, therapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Iva Lekešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2015
Datum zadání: 24.05.2015
Datum a čas obhajoby: 19.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2015
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK