Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvořivost jako podstata výchovně - vzdělávacího procesu v odborném výcviku na téma Floristika
Název práce v češtině: Tvořivost jako podstata výchovně - vzdělávacího procesu v odborném výcviku na téma Floristika
Název v anglickém jazyce: Creativity as the essence of the education - training process in vocational training on the topic of Floristry
Klíčová slova: tvořivost, aktivizace, motivace, odborný výcvik, učitel, žák, floristika, interiérové dekorace, exteriérové dekorace
Klíčová slova anglicky: creativity, activation, motivation, vocational training, teacher, student, floristry, interior decoracion, exterior decoration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2015
Datum zadání: 07.04.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je přiblížit aktivitu a tvořivost jako vzdělávací proces používaný v pedagogické teorii i praxi.
Část první teoretická se zabývá postoupností. Kdy s tímto principem souvisí aktivita, samostatnost a tvořivost žáků. Důležitá je i jejich pozitivní motivace. Koncepce aktivizujících výukových metod.
Část druhá je o uplatnění tvořivosti v předmětu Floristika na tematický okruh Interiérové a exteriérové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to describe the activity and creativity as an educational process used in educational theory and practice.
The first part of this thesisis concerned withtheory of sequence, when this principle is related to activity, independence and creativity of the students. Their positive motivationis also important. Conception of activating teaching methods.
The second part of this thesis is about the application of creativity in the subject Floristry on the thematic area of Interior and exterior works.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK