Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa
Název práce v češtině: Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa
Název v anglickém jazyce: A Child, an Adult, and an Elder in the Literary Work of Jan Čep
Klíčová slova: Jan Čep, postava, naratologie, dvojí domov, typologie, tělesnost
Klíčová slova anglicky: Jan Čep, character, naratology, dual home, typology, physicality
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2015
Datum zadání: 21.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se soustředí na interpretaci vybraných povídek Jana Čepa, konkrétně se zaměří na charakteristiku typických postav a na způsob jejich uměleckého ztvárnění. Práce se metodologicky opře o problematiku postavy jako naratologické kategorie.
Seznam odborné literatury
CZMERO, Rostislav. Básník lidských duší. Mosty 2, 1993, č. 36, s. 12.
ČERNÝ, Rudolf. Tradice postav Jana Čepa. Listy pro umění a kritiku 3, 1935, č. 17, s. 513 - 517.
DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel, 1993.
DVOŘÁK, Miloš. Čepovo pojetí života a umění. Vyšehrad 2, 1947, č. 5/6, s. 71 - 73.
FORST, Václav. Jan Čep a čas vyměřený životu člověka. Zápisník 34, 1990, č. 9, s. 50.
FRIEDRICH, Hugo: Struktura moderní lyriky. Od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. Brno 2005.
FUČÍK, Bedřich. Svět Jana Čepa. In Píseň o zemi. Praha, Melantrich, s. 40 – 55.
KOMÁREK, Karel. Vlastní jména v textech Jana Čepa. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Studia Moravica, sv. 1. Olomouc, 2004, s. 59 - 62.
KUBÍČEK, Tomáš. Dvojí domov Jana Čepa. Brno: Host, 2014.
LAŠEK, Miloš. Vidění spisovatele Jana Čepa. Osvěta venkova 4,1933, č.6, s. 106 - 112.
SLAVÍK, Bedřich. Básník prostých osudů. Mojmírova říše 3, 1939/1940, s. 17 - 20.
SVOBODA, Jiří. Člověk mezi dvěma krajinami. Polarita domova a cizosti v próze Jana Čepa. Česká literatura, č. 6, s. 570 - 575
ŠMÍDOVÁ, Věra. Duchovní drama člověka v díle Jana Čepa. Křesťanská revue 74, 2007, č. 1, s. 32 - 37.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Dvojí domov, jeden vypravěč a jeho trojhlas. Česká literatura 45, 1997, č. 2, s. 204 - 207.
TRÁVNÍČEK, Mojmír. Pouť a vyhnanství. Brno: Proglas, 1996.
URBANEC, Jiří. Žena v díle Jana Čepa. In: Konference o díle Jana Čepa. Olomouc: Danal, 1999, s. 48 - 51.
VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra. Ženské hrdinky drobných próz Jana Čepa. Česká literatura 47, 1999, č. 1, s. 77 - 80.
WIENDL, Jan. Píseň o poezii a člověku. Tvar 6, 1995, č. 2, s. 10.
ŽELIVAN, Pavel. Básnický svět Jana Čepa. In: Slovo a naděje. Řím: Křesťanská akademie, 1978, s. 96 - 113.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK