Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fixní retainery v ortodoncii
Název práce v češtině: Fixní retainery v ortodoncii
Název v anglickém jazyce: Fixed orthodontic retainers
Klíčová slova: fixní retainer, retenční aparáty, dentální hygiena, selhání retaineru
Klíčová slova anglicky: fixed retainer, retention appliances, dental hygiene, retainer failure
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 02.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK