Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Pedagogická diagnostika grafomotorických a vizuomotorických dovedností a možnosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Pedagogická diagnostika grafomotorických a vizuomotorických dovedností a možnosti jejího rozvoje u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Educational Assessment of graphomotor skills and their development in preschool children
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, pedagoická diagnostika, školní zralost, grafomotorické funkce, vizuomotorické funkce, zrakové vnímání, grafomotorika, akčné výzkum
Klíčová slova anglicky: preschool education, pedagogical diagnostics,school readiness, writing-motoric functions, vizual motoric funcions, action research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2015
Datum zadání: 21.01.2015
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Klíčovým tématem práce je diagnostika grafomotorických a vizuomotorických funkcí a možnosti u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole. tTeoretická část y se měla zabývat charakteristikou a problematikou dítěte předškolního věku, vymezením klíčových pojmů školní zralost, školní připravenost, metody a formy pedagogické diagnostiky. Praktická část bude zaměřena zejména na hodnocení dětí předškolního věku s využitím diagnostických nástojů ke zhodnocení grafomotorických a vizuomotorických funkcí praktickými možnostmi pedagogů mateřských škol v rámci prevence zvolené problematické oblasti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK