Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synchronization, Road Coloring, and Jumps in Finite Automata
Název práce v češtině: Synchronizace, barvení cesty a skoky v konečných automatech
Název v anglickém jazyce: Synchronization, Road Coloring, and Jumps in Finite Automata
Klíčová slova: Synchronizační slovo, Barvení cesty, Skokové automaty
Klíčová slova anglicky: Reset word, Road coloring, Jumping finite automata
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
Řešitel: Mgr. Vojtěch Vorel, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2015
Datum zadání: 20.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. František Mráz, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis should bring new theoretical results in the study of reset
words and road coloring in finite automata,
including complexity of computational problems. In addition, it should
focus to properties of language classes
defined recently by jumping finite automata.
Seznam odborné literatury
M. Volkov. Synchronizing automata and the Černý conjecture. In
Language and Automata Theory and Applications, 2008.
A. Trahtman. The road coloring problem. Israel Journal of Mathematics,
172(1), 2009.
P. V. Martyugin. Careful synchronization of partial automata with
restricted alphabets. In Computer Science - Theory and Applications,
2013.
A. Meduna, P. Zemek, Jumping finite automata. Int. J. Found. Comput.
Sci. 23, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK