Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Název práce v češtině: Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Název v anglickém jazyce: Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins
Klíčová slova: Zkřemenělé stonky, svrchní paleozoikum, podkrkonošská pánev, vnitrosudetská pánev, přesličky, kordaity, konifery, paleoekologie
Klíčová slova anglicky: Silicified stems, upper Paleozoic, Krkonoše Piedmont Basin, Intrasudetic Basin, calamitaleans, cordaitaleans, conifers, palaeoecology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2015
Datum zadání: 07.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2015
Předběžná náplň práce
Systematické a paleoekologické studium svrchnopaleozoických zkřemenělých stonků přesliček a některých nahosemenných rostlin dřev z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematical and palaeoecological study of upper Paleozoic silicified stems of calamitaleans and seed plants from the Intrasudetic and Krkonoše Piedmont basins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK