Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
El tema vasco en la obra de Pío Baroja
Název práce v jazyce práce (španělština): El tema vasco en la obra de Pío Baroja
Název práce v češtině: Baskické téma v díle Pía Barojy
Název v anglickém jazyce: The Basque Topic in the Works of Pío Baroja
Klíčová slova: Baroja, vasco, euskera, Tierra vasca, País Vasco, novela, Generación 98
Klíčová slova anglicky: Baroja, Basque, euskera, Basque country, novel, Generation 98
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2015
Datum zadání: 19.01.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2015
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popis a rozbor baskických motivů v díle Pía Baroji. Na základě studia životopisu bude nejprve vysvětlen samotný vztah spisovatele z tzv. Generace 98 k Baskicku. Další část práce se bude věnovat rozboru tématu ze dvou následujících hledisek – nejdříve bude pozornost věnována vlivu baskičtiny na autorův literární jazyk a poté bude rozebrán vliv baskické kultury na témata, jež se objevují v autorových dílech, především pak v tetralogii Baskická země.
Seznam odborné literatury
CARO BAROJA, Julio. Los Baroja: memorias familiares. 2. vyd. Madrid: Taurus, 1978, 539 s.
ELIZALDE, Ignacio. Personajes y temas barojianos: personalidad humana, personalidad literaria, el problema de España, los curas, los anarquistas, la mujer vasca, Navarra en su obra. 2. vyd. Bilbao: Universidad de Deusto, 1986, 279 s.
LASAGABÁSTER MADINABEITIA, Jesús María a Biruté CIPLIJAUSKAITÉ. Pío Baroja: actas de las III Jornadas Internacionales de Literatura : San Sebastián, 11-15 de abril de 1988. San Sebastián: Cuadernos Universitarios (E.U.T.G.--Mundaiz), 1988, 264 s.
MARTÍNEZ PALACIO, Francisco Javier. Pío Baroja. Madrid: Taurus, 1974, 559 s.
PLACER, Eloy L. La influencia del euskera en el estilo de Baroja. Hispania. 1962, sv. 45, č. 2., s. 218-223.
PLACER, Eloy L. Lo vasco en Pío Baroja. Buenos Aires: Editorial Vasca EKIN, 1968, 222 s.
TEMPLIN, E. H. Pío Baroja: Three Pivotal Concepts. Hispanic Review. 1944, sv. 12, č. 4, s. 306-329.
URIBE ECHEVARRÍA, Juan. Pío Baroja: técnica, estilo, personajes. Santiago de Chile: Ed. Universitaria, 1969, 124 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK